หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กะฮาด
ศาสนสถานในตำบลกะฮาด
ศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลกะฮาด
สาธารณสุขในตำบลกะฮาด
ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบล
กะฮาด
1
2
3
 
สายด่วนนายก โทร :081-997-5668
Email : eid-pongjatura@hotmail.com
Facebook : Eid pongjatura
 
นางสาววรินทร์ทิพย์ พงษ์จตุรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
 
 
 
ข่าวกิจกรรม/งานกิจการสภา
ดูทั้งหมด
 
 
 
       
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการสรรหา
และพัฒนาบุคลากร
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาส (ไตร [ 19 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 76 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 


ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อกระสอบบรรจุ (ถุงป๋ย)และดิน เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรขอ [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๖๑๙๘ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๐๐-๕๐-๐๐๐๑ ขององค์ก [ 23 ก.ย. 2565 ]

   
 
 
เว็บหวยที่ดีที่สุด 2565 (24 ก.ย. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (28 พ.ค. 2565)    อ่าน 59  ตอบ 0  
ภาษีที่ดินปี 2565 ต้องเสียมั้ยคะ (16 มี.ค. 2565)    อ่าน 111  ตอบ 1  
   
 
 
 
     

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
     
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย  
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
***ด่วนที่สุด*** รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันฯ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
***ด่วนที่สุด*** มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา จาก สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ โอนเมื่อ 21 กันยายน 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอหารือการจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
**ด่วนมาก** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
** ด่วนมาก** แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
การเปิดใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางฯ ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่เสียหายจากอุทกภัยฯ [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 61 
 
ทต.บำเหน็จณรงค์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านหัน ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านหัน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองเชือก รหัสทางหลวงท้อ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านหัน ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง ประกาศราชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ลาดใหญ่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.หนองนาแซง นายกพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการลงพื้นที่จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยย [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองนาแซง กองช่าง+กองสาธาฯ ตัดกิ่งไม้เตรียมติดตั้งไฟส่องสว่างถนนสายบ้านกุดละลม-บ้านโนนอดน้ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแท่น โครงการสร้างความเข้าใจห่วงใยผู้สูงอายุ พร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโรคป [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าหินโงม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถคคคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าหินโงม-เขื่อนล่าง ม.1 บ้ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ส้มป่อย อบต.ส้มป่อย ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.บำเหน็จณรงค์ โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศราคากลาง [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านยาง ทำความสะอาดร่องน้ำ แก้ไขปัญหาร่องน้ำอุดตัน บ้านท่าขาม หมู่ 8 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านแท่น โครงการสร้างความเข้าใจห่วงใยผู้สูงอายุ พร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโรคป [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น สายทางท [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
 


อบต.หนองไผ่ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองไผ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 131 [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.กะฮาด ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.กะฮาด ซื้อกระสอบบรรจุ (ถุงป๋ย)และดิน เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรขอ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.กะฮาด จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๖๑๙๘ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๐๐-๕๐-๐๐๐๑ ขององค์ก [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.โคกสะอาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกสะอาด,คอนสาร-วัดเทพ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.โคกสะอาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกสะอาด,คอนสาร-วัดเทพ [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.หนองบัวแดง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปี2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.หนองบัวแดง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปี 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.โสกปลาดุก ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.โสกปลาดุก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.ซับสีทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว สายทางบ้านกกผ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.ซับสีทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว สายทางบ้านกกผ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านหัน จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเข้าปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านหัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองเชือก รหัสทางหลวงท้ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านหัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองเชือก รหัสทางหลวงท้ [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเทศบาล 5 หมู่ที่ 1 บ้า [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเทศบาล 5 หมู่ที่ 1 บ้า [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองตูม ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปพร้อมมุงหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองตูม ก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ส [ 23 ก.ย. 2565 ]
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link
  ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 044-100-780 โทรสาร : 044-100-780
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-997-5668
 
จำนวนผู้เข้าชม 116,885 เริ่มนับ 4 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.กะฮาด

facebook
อบต.กะฮาด
อบต.กะฮาด